REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES – Szyfrownia

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

ZASADY OGÓLNE

 1. Osoby dokonujące rezerwacji w Szyfrowni poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika Szyfrowni zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.
 2. Szyfrownia oświadcza, że pracownicy w siedzibie firmy przebywają wyłącznie podczas prowadzonych gier, oraz prowadzenia prac konserwacyjnych i administracyjnych, dlatego przed wizytą w siedzibie firmy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu ustalenia dogodnej dla obu stron godziny.
 3. W celach organizacyjnych, prosimy o przybycie 15 minut przed godziną rezerwacji.
 4. Pracownik Szyfrowni może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.
 5. Na terenie Szyfrowni obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 6. Do Gry Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość.
 7. Szyfrownia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 6.
 8. Szyfrownia uprasza o niekorzystanie (w trakcie Gry Escape Room) z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, kalkulatorów, latarek i innych urządzeń elektronicznych, jednakże w wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza możliwość korzystania jedynie z telefonów komórkowych.
 9. Wszystkie przedmioty wymienione w punkcie 8., przed rozpoczęciem Gry Escape Room, należy pozostawić w specjalnie przygotowanych szafkach zamykanych na klucz, a następnie, po zakończeniu gry, odebrać je z powrotem.
 10. Za szkody powstałe w wyniku działania uczestników niezgodne z regulaminem gry Escape Room odpowiedzialność materialną ponosi Klient.
 11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik Szyfrowni ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. W pokoju Escape room znajdują się kamery, przez które pracownik Szyfrowni obserwuje graczy zarówno w celach bezpieczeństwa jak i prowadzenia rozgrywki.
 2. W każdym momencie gracze mają możliwość zakończenia rozgrywki w przypadku niebezpieczeństwa/jakiegokolwiek dyskomfortu/złego samopoczucia – pokój nie jest zamykany na klucz – w celu wyjścia z pomieszczenia należy nacisnąć klamkę.
 3. W przypadku zauważenia przez jakąkolwiek osobę ognia lub dymu, osoba ta zobowiązana jest zawiadomić o zaistniałym zagrożeniu i niezwłocznie udać się do wyjścia z pomieszczenia.
 4. Po wydostaniu się z pomieszczenia w sytuacji kryzysowej należy udać się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z kierunkiem znaku strzałek na drodze ewakuacyjnej.
 5. Ze względów bezpieczeństwa nie można skorzystać z zabawy będąc bezpośrednio pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Zabrania się używania w całym budynku otwartego ognia, palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych).
 7. Zabronione jest wnoszenie do pokoju ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 8. Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem Gry Escape Room, proszone są o kontakt z pracownikiem.
 9. W trakcie rozgrywki należy zachować szczególną ostrożność podczas przeszukiwania pomieszczenia, aby nie zrobić sobie lub innym uczestnikom gry krzywdy elementami wystroju. Nie ma potrzeby na niczym używać siły (przenosić ciężkich elementów dekoracji itp.) – wszystkie zagadki w Szyfrowni są logiczne i każdy zamek otwiera się z łatwością, jeżeli zagadka została rozwiązana poprawnie.

REZERWACJE

 1. W celu rozpoczęcia gry Escape Room należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji).
 2. Rezerwacji dokonać można: poprzez stronę www.szyfrownia.pl/rezerwacje, telefonicznie, na miejscu (ul. Staszica 5A, Bełchatów, oraz przez portal https://lockme.pl/belchatow/szyfrownia/wiedzmowa-ksiega/
 3. Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz ewentualne uwagi (w polu „Dodatkowe uwagi” ) tj. kod rabatowy, informacje o nietypowej liczbie osób, faktura i inne.
 4. W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np.: urodziny, wieczór panieński/ kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.
 5. W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.
 6. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, co najmniej 24 godziny przed wybranym terminem. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy (szyfrownia@gmail.com) w celu udostępnienia terminu innym osobom.
 7. W przypadku wcześniejszego opłacenia i rezygnacji z gry – opłata zostanie zwrócona na podane przez Klienta konto bankowe, lub wypłacona w gotówce w siedzibie firmy. O formie zwrotu decyduje Klient.

GRA

 1. W pokoju Szyfrowni gra Escape Room trwa maksymalnie 70 min.
 2. W grze Escape Room udział może wziąć od 2 do 6 osób.
 3. W pokoju gracze, w trakcie rozgrywki mogą prosić o pomoc w rozwiązaniu zagadek machając do kamery.
 4. Gra polega na przeszukiwaniu pomieszczenia oraz odnalezieniu w nim kluczy i kodów w celu otwarcia różnorakich zamków. W trakcie zabawy mogą mieć znaczenie różne oznaczenia oraz elementy wystroju.
 5. Osoby powyżej 13. roku życia do gry Escape Room przystąpić mogą same, bez opiekuna.
 6. Osoby poniżej 13. roku życia, w czasie gry Escape Room, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub animatora z Szyfrowni.
 7. Każdy gracz może przerwać rozgrywkę w dowolnym momencie np. na skorzystanie z toalety lub rezygnację z zabawy w trakcie.
 8. W przypadku zagrożenia kierujący grą niezwłocznie udzieli graczom pomocy, jednakże w kryzysowej sytuacji, gdyby prowadzący grę np. stracił przytomność, wtedy należy postępować zgodnie z zasadami podanymi powyżej – BEZPIECZEŃSTWO

PŁATNOŚCI/CENNIK

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK
Gra w 2 osoby: 99 zł od grupy
Gra w 3 osoby: 110 zł od grupy
Gra w 4-5 osób: 120 zł od grupy
Gra w 6 osób: 140 zł od grupy

PIĄTEK-NIEDZIELA
Gra w 2 osoby: 99 zł od grupy
Gra w 3 osoby: 120 zł od grupy
Gra w 4-5 osób: 130 zł od grupy
Gra w 6 osób: 150 zł od grupy

 1. Płatności za grę Escape Room dokonać można w formie gotówki, przelewu bankowego oraz vouchera.
 2. Ceny wskazane na stronie www.szyfrownia.pl są kwotami brutto.
 3. W przypadku opłacenia gry przelewem na większą liczbę osób, a finalną grę w mniejszej grupie uczestników – Szyfrownia dokona zwrotu różnicy w cenie biletu, gotówką lub na wskazane przez kupującego konto, maksymalnie w ciągu 7 dni.
 4. W przypadku rezerwacji i opłacenia gry przelewem na mniejszą liczbę uczestników, a finalną grę większej grupy graczy, rezerwujący zobowiązuje się do dokonania dopłaty różnicy wynikającej z cennika.

VOUCHERY

 1. Koszt vouchera wynosi 130 zł.
 2. Voucher uprawnia do jednorazowej Gry Escape Room (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 – 23.00) w jednym, wybranym przez Klienta pokoju.
 3. Voucher zakupić można na miejscu (ul.Staszica 5A Bełchatów) oraz online (szyfrownia@gmail.com)
 4. Ważność vouchera zakupionego na miejscu wynosi 6 miesięcy i liczona jest od dnia zakupu.
 5. W przypadku zakupu online, ważność vouchera wynosi 6 miesięcy i liczona jest od dnia zaksięgowania wpłaty.
 6. Zakup vouchera nie gwarantuje pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji.
 7. W celu wykorzystania vouchera, należy wręczyć go pracownikowi przed rozpoczęciem gry Escape Room.
 8. Zgodnie z art. 7.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku ”O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu.

KUPONY RABATOWE

 1. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowej zniżki na grę Gry Escape Room (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09:00 – 23.00) w jednym, wybranym przez Klienta pokoju.
 2. Kupon Rabatowy nie gwarantuje pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji
 3. Kupon Rabatowy nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.
 4. Kupon Rabatowy nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego zostać wydana reszta.
 5. Kupon Rabatowy może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.
 6. Jeden Kupon Rabatowy może być wykorzystany na jedną grę. Nie można łączyć Kuponów Rabatowych.

POZOSTAŁE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Polityka prywatności i plików cookies.

 1. Szyfrownia przykłada dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich swoich klientów. Dane osobowe traktuje ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem strony www.Szyfrownia.pl jest Szyfrownia Ewa Kowalewska, ul. Staszica 5A, 97-400 Bełchatów, NIP: 769-191-36-39
 3. Aby uzyskać informację o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać na adres:   szyfrownia@gmail.com, wysłać list pocztą na adres Szyfrownia Ewa Kowalewska, ul. Staszica 5A, 97-400 Bełchatów lub zgłosić się osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
 4. Dane osobowe Szyfrownia otrzymuje podczas dokonywania rezerwacji pokoju lub zakupu vouchera na naszej stronie www.szyfrownia.pl poprzez formularz kontaktowy, podczas rezerwacji telefonicznej lub mailowo. Rezerwując pokój, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku chęci otrzymania faktury również dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Szyfrownia gwarantuje, że dane osobowe będą poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Klienta.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych tj. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
 7. Powyższe uprawnienia Klient może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem szyfrownia@gmail.com. Szyfrownia może jednak odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych, np. obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 8. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zarezerwować pokój, zamówić voucher, bądź otrzymać fakturę.
 9. Szyfrownia gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Polski.
 10. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
 11. Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu szyfrownia.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa szyfrownia.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.